Отново обгазени
Отново обгазени / netinfo

Понижена е концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух в град Кърджали след регистрираните стойности на този замърсител в 12:00 и 13:00 часа днес. След като в два последователни часа автоматичното измервателно устройство в града отчете превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид в 14:00 часа регистрираната стойност е 309,61 микрограма на кубичен метър въздух.

Моментните стойности през последния час показват явна тенденция за намаляване концентрацията на серния диоксид в атмосферния въздух. Регионалната екоинспекция в Хасково продължава да следи качеството на атмосферния въздух в град Кърджали посредством системата за реално време.