/ МОСВ
Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обяви за защитени седем вековни дървета в село Чобанка, община Момчилград, област Кърджали, съобщиха от МОСВ.

Три от тях са от вида благун (Quercus frainetto) и са съответно на приблизителна възраст 150 години, с височина около 10 м, обиколка на ствола 3,32 м, на приблизителна възраст 170 години, с височина около 12 м, обиколка на ствола 3,40 м и на приблизителна възраст 250 години, с височина около 10 м, обиколка на ствола 4.76 м.

Обявиха нова природна забележителност - „Безденски извори“

Две са от вида зимен дъб (Quercus dalechampii). Едното дърво е на приблизителна възраст 170 години, с височина около 12 м, обиколка на ствола 3,40 м, а другото от този вид е на приблизителна възраст 150 години, с височина около 12 м и обиколка на ствола 3,15 м.

Две са от вида космат дъб (Quercus pubescens), като едното е на приблизителна възраст 180 години, с височина около 10 м, обиколка на ствола 3,57 м, а другият космат дъб е на приблизителна възраст 170 години, с височина около 12 м и обиколка на ствола 3,30 м.

С обявяването на седемте дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

След публикуване на заповедта в Държавен вестник дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на МОСВ. Голяма част от тези дървета със забележителни форми и размери са устояли на времето и природните стихии и са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.