/ МОСВ
Заповед за обявяване на нова природна забележителност - „Безденски извори“, подписа министърът на околната среда и водите Борислав Сандов.

Тя се намира се край село Безден, община Костинброд, съобщиха от МОСВ. Мотивите на решението по Закона за защитените територии са опазване на карстовите извори като обект на неживата природа с естетична стойност и възможността за развитието на екологосъобразен туризъм.

Обявиха нова защитена територия - природна забележителност „Черните скали“ (СНИМКИ)

Предложението за обявяване на природната забележителност е на Асоциацията на парковете в България. Новият обект на защита е с площ 161,736 дка в землището на село Безден и се вписва в регистъра на защитените територии на МОСВ. 

Местността от години е място за туристически посещения, облагородено от Общината. Обявяването ѝ за защитена ще подпомогне превръщането й в една от големите туристически дестинации на територията на община Костинброд и ще допринесе за развитието на туризма в нея.

В границите на защитения обект се забраняват риболовът в "Безденските извори", паленето на огън, сечта, както и замърсяването с отпадъци.

Законът не допуска в тази територия търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство на пътища, намаляване на  водния отток и промяна в хидрологичния режим на мочурището.