Меморандум за сътрудничество ще подпишат Община Кърджали и „Ротари България”

Община Кърджали
Община Кърджали
Меморандум за сътрудничество ще подпишат Община Кърджали и „Ротари България”. Идеята е на кмета инж. Хасан Азис и бе споделена по време на срещата му с новия дистрикт-гуверньор на ротарианската организация доц. Емил Коцев при посещението му в родопския град.
Между община Кърджали и Ротари има дългогодишна традиция на партньорство, реализирани са съвместни инициативи и проекти, каза инж.Азис като по този начин аргументира предложението си за подписване на меморандума за сътрудничество. Той предложи  община Кърджали и Ротари да подписват за всеки нов мандат в клуба меморандум, в който да са записани няколко приоритетни идеи, които да се осъществят съвместно. Стана ясно, че предстои създаване на работна група, която да формулира темите за меморандума.
Дистрикт-гуверньорът на Ротари доц. Емил Коцев прие предложението и каза че подобен документ ще се подпише за първи път  и че това ноу хау може да се прилага в цялата страна.
По време на срещата са били коментирани теми, по които може да се работи съвместно, като превенция на детското здравеопазване, недостига на квалифицирана работна ръка  и актуализиране на учебните програми в професионалните гимназии, извършване на сондажи за питейна вода в населени места, отдалечени от основния водоизточник яз.“Кърджали“ и др.
По време на посещението си в Кърджали дистрикт-гуверньора на „Ротари България” се срещна и с областния управител Никола Чанев, на която също са били обсъдени съвместни инициативи. Доц. Емил Коцев е дал висока оценка на ротари клубовете в Кърджали и Момчилград и разностранната им дейност в подкрепа на обществено-значими каузи.