/ община Кърджали
Община Кърджали провежда анкетно проучване за нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни, свързани с развитието на общината в следващите седем години.

Анкетата има за цел да получи мнението на обществеността, за да се  формира обективна оценка при изготвяне на „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Кърджали“.

Получените резултати от проучването ще бъдат използвани при подготовката на аналитичната и стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021 – 2027 г.

Участието на гражданите, бизнеса, институциите и неправителствените организации е от изключително значение при подготовката на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

Анкетата може да попълните онлайн на: https://forms.gle/GSXYSGfW7Q3NCLvj8.

Тя е анонимна и ще бъде активна до 12 юли, включително.
 
община Кърджали