В Кърджали бе открита национална научна конференция с международно участие.
В Кърджали бе открита национална научна конференция с международно участие. / Павел Тенчев
160 учени със 120 доклада участват в Национална научна конференция с международно участие „Наука и общество 2017” в Кърджали. Тя бе открита днес в конферентната зала на хотел „Арпезос”  от председателя на Съюза на учените в България проф. Диана Петкова. Във форума участват 8 учени от Гърция и един от Румъния. 

Организатори на проявата са Съюза на учените-Кърджали, филиалите на Пловдивския университет и Минно-геоложкия университет в родопския град, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Тя се провежда под патронажа на проф. Диана Петкова – председател на Съюза на учените в България, областният управител  Никола Чанев и кметът на Кърджали инж. Хасан Азис. Те поднесоха приветствие към участниците в конференцията, като основен акцент в изказванията им бе приложението на научните постижения в реалния сектор.  

По подробно на темата се спря кметът инж.  Хасан Азис, като акцентира на развитието на взаимоотношенията между местната власт и науката за разрешаването на различни проблеми в обществения живот и производството. Като примери той посочи дългогодишните контакти по различни поводи за решаването на проблеми в общината с техническия университет в София, техническия университет в Габрово, БАН, Аграрния колеж в Кърджали, Института за космически изследвания, НПО за мониторинг на здравния статус на населението,с  учени за разрешаване на производствени въпроси в областта на машиностроенето и автомобилостроенето.   

Темите в пленарните доклади засягат въпроси, свързани с развитието на инженерните науки в Техническия университет – София, „Сифилисът – вчера и днес”, „Един нов клас звукови вълни”.  А сред лекторите са ректорът на Техническия университет, доктор на техническите науки  Георги Михов, член-кореспондентът на БАН проф. д-р Николай Цанков, проф. д-р Методи Маждраков.

Научната конференция продължава и на 6 октомври, когато по програма е предвидено и посещение на участниците на скалния град на траките Перперикон.