0,4% от учениците в Кърджалийско са отпаднали от училище през учебната 2016/17 г.

Гроздан Колев, началник на РУО в Кърджали
Гроздан Колев, началник на РУО в Кърджали
70 ученици от общо 14 797 за учебната 2016/2017 година са отпаднали от училище в област Кърджали. Това на практика е под един процент или 0,4 на сто, отчете началникът на РУО Гроздан Колев по повод приетия от МС междуинституционален механизъм за обхват и задържане на децата и учениците в детските градини и училищата.
Основната причина за отпадането на децата от училище, според Колев, са неизвинените отсъствия, заради които са отпаднали 55 ученици. При два от случаите става дума за слаб успех, а 13 са отпаднали заради социални и семейни причини. По думите на началника на РУО-Кърджали отпадналите младежи са проследени от директорите на учебните заведения, като ресорните институции и структури са извършили разписаните мерки за тяхното връщане в училище.
Началникът на РУО - Кърджали Гроздан Колев поясни, че до 20 август е срокът, в който трябва да бъдат сформирани екипите по механизма за обхват и задържане на децата и учениците в детските градини и училищата. Той посочи, че в региона има добра практика в екипното междуинституционално взаимоотношение, наложена от функциониращия вече 5 години Регионален екип за противодействие на агресията в училище, в който си партнират Инспекторат, МВР, социални служби и училища.