/ Дарик-Кюстендил
Поради недостатъчен брой класирани ученици, със заповед на началника на РУО, след трети етап на класиране е преустановен приема в паралелката „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ в ПГ по туризъм "Н. Й. Вапцаров"-Кюстендил.

В паралелката" Електрически Инсталации" в ПТГ "Джон Атанасов" Кюстендил има незаети 5 места.В паралелката "Компютърна техника и технологии", отново в ПТГ "Джон Атанасов"-Кюстендил 3 места. В паралелката "Производство на облекло от текстил" в  ПГЛП "Вл. Димитров-Майстора"-Кюстендил 2 места.

Започва подаването на документи за първи етап на класиране за прием в VIII клас

В паралелката" Конструиране, модел. и технол. На облекло от текстил" , отново в ПГЛП "Вл. Димитров Майстора"-Кюстендил 2 места. По 2 са свободните места и в паралелките "Агроекология" и "Трайни насаждения" в ПГСС "Св. Кл. Охридски"-Кюстендил.

По 1 са незаетите места в паралелките" Икономика и Мениджмънт" в ПГИМ "Йордан Захариев"  и "Производство на кулинарни изделия и Напитки "в ПГТ "Н.Й.Вапцаров"-Кюстендил. Информация за свободните места в паралелките на училищата от област Кюстендил може да се получи в училищата-гнезда ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил и ОУ „Христаки Павлович”-Дупница и на сайта на РУО.

Ръст на учениците в професионалното образование в област Кюстендил

За свободните места след трети етап на класиране могат да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията за участие в приема. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и необходимите документи. Приемането на ученици след трети етап на класиране за свободни места се осъществява от директора на съответното приемащо училище.