Възстановяват Карнавалът на пеперудите в Полска Скакавица

Карнавал на пеперудите
Карнавал на пеперудите
Карнавалът на пеперудите ще бъде възстановен в село Полска Скакавица. Организатори са Община Кюстендил и 5- то ОУ „Христо Ботев” и Регионално Сдружение за Реформа и Развитие „Роден край“. За място на провеждане на Карнавала е избран районът на Земенския пролом, който е местообитание на повече от 700 вида пеперуди.
 Карнавалът ще се проведе на 23 юли от 10,30 ч. в двора на бившето училище в село Полска Скакавица. В програмата е включено запознаване с Земенския пролом, Полскоскакавишкия водопад, предвидени са занимателни и спортни игри, както и конкурс за най-атрактивен костюм на пеперуда.
В празника участват ученици от ОУ „Св., Св. Кирил и Методий”, ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, ОУ „Иван Вазов”, ПГИМ „Йордан Захариев”, както и всички присъстващи.

Карнавалът на пеперудите
Борислав Крумов

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:
Откриване на празника: 10.30 ч. в двора на бившето училище.
Запознаване със Земенски пролом и Полскоскакавишки водопад.

„Карнавал на пеперудите“: 11.00 ч.

Конкурс за най-атрактивен костюм на пеперуда.
Занимателни игри: 11.30 ч.
„Какво знаем за пеперудите?“
Спортни игри: 12.00 ч.
Награждаване на участниците: 12.30 ч.
Обяд и разходка по екопътеката: 13.00 ч.

Основната идея на празника е да се съхранят природните ресурси и традициите в района, да се промени отношението към природата и да се осъзнаят възможностите, ползите и отговорностите за опазване на биоразнообразието и природното наследство на България.
За организиран транспорт до и от село Полска Скакавица, записване в ЕТНОЦЕНТЪР "РУБИН".