Връчиха първите сертификати за валидиране на професионални квалификация в Кюстендил
Връчиха първите сертификати за валидиране на професионални квалификация в Кюстендил / РИО- Кюстендил

Професионална гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров - Майстора", гр. Кюстендил връчи първите четири сертификата за валидиране на професионална квалификация по професия и по част от професия на участниците в проект „Нова възможност за моето бъдеще". Признати са компетентности по професия „Оператор в производството на облекло"- специалност „Производство на облекло от текстил" и по част от професиите „Моделиер-технолог на облекло"- специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" и „Шивач"- специалност „Шивачество".
Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов", гр. Кюстендил е подготвила за връчване 26 сертификата за валидиране на професионална квалификация по професия „Електротехник"- специалност „Електрически инсталации".
Близо 87 % от получилите сертификат лица са със средно образование, 10 % са с висше образование и един бенифициент е със средно специално образование.
Сред придобилите сертификат за професионална квалификация преобладават заетите лица, които желаят да затвърдят позициите си на работното място, като докажат овладени актуални компетентности за професията; да запазят работното си място, като го защитят с документ за професионална квалификация или да потърсят нова реализация с шанс за по-добро заплащане/97 % /. Един безработен е получил нов шанс за професионална реализация.
В регион Кюстендил 10 професионални гимназии участват в тестването на Системата за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене. Над 300 лица са начално консултирани с участието на представители на социалните партньори - Главна дирекция „Изпълнение на наказания", Асоциация на индустриалния капитал в България, Дирекция „Бюро по труда", Кюстендилска търговско-промишлена палата", КНСБ и КТ"Подкрепа". От тях над 90 бенефициента са в процес на същинско консултиране в професионалните гимназии. След успешно полагане на необходимите изпити, на 30 кандидати са издадени сертификати за професионална квалификация, информират от РИО- Кюстендил.
Проектът „Нова възможност за моето бъдеще" по ОП „Развитие на човешките ресурси" е на Министерството на образованието и нуката и е финансиран от Европейския социален фонд.
Работата по проекта продължава до 30 ноември 2014 г. Все още има възможност желаещите граждани да валидират овладените от тях знания, умения и компетентности и да получат документ. Информация и съдействие може да се получи в професионалните гимназии.
Информация може да се получи и на национален телефон 0700 13 773 на цената на един градски разговор.
Национален консултант за регион Кюстендил - инж. Боряна Хинова, тел.: 0882 885 210