Ваня Терзийска с оценка отличен, ще стане шеф на Счетоводна къща- Дупница
Ваня Терзийска с оценка отличен, ще стане шеф на Счетоводна къща- Дупница / netinfo

Максимална оценка 5 получи Ваня Терзийска на събеседването за длъжността управител на "Счетоводна къща"- Дупница. Тя получи от комисията максимална оценка за стратегията за развитие на общинското дружество. Като председател на икономическа комисия, Даниела Годинова ще предложи на общински съвет Дупница да утвърди избора на Ваня Терзийска.

Тя предвижда към счетоводната къща да бъдат привлечени и общинския театър и центъра за рехабилитация и интеграция на деца с увреждания, а от следващата година и счетоводствата на останалите общински предприятия. В момента в счетоводната къща работят 10 човека, те отговарят за 26 учебни и детски заведения. Дружетсвото има сключен договор с бюрото по труда и 5 -ма от служителите са наети по програма. Според Ваня Терзийска, училищата и детските градини ще се справят с делегираните бюджети, тъй като след ремонтите, разходите за гориво ще намалеят.