/ ПМГ
Мария Петрова и Славея Антонова от 10 а клас и Мартин Ковачки от 10 в клас на ПМГ-Кюстендил спечелиха призови места на третото издание на ученическия конкурс „Пространство и време“, организиран от  Академия за лидери при Историческия факултет, ателие „История и памет“ и с подкрепата на Студентския съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Заключителният етап (публична защита) се проведе на 1-ви март в Аулата на Великотърновския университет.

Научните журита отличиха най-успешните участници в конкурса, които получиха и специална Грамота на Историческия факултет. С грамоти за оказаната професионална подкрепа на младите лидери в контекста на качествената промяна на връзката университет -  училище бяха почетени и учителите.

Предварителната селекция на изпратените конкурсни материали се осъществи от преподаватели от две от катедрите на Историческия факултет – „Нова и най-нова история на България“ и „География“.

Мартин Ковачки от 10 в клас зае второ място в направление блог, със своя проект „Споделено за географията“. Ръководители на проекта са Албена Джонева, учител по география и икономика, и Биляна Йорданова, учител по информатика.

Ученици от ПМГ- Кюстендил с призови места в националния конкурс Пространство и време
ПМГ

Ученици от ПМГ- Кюстендил с призови места в националния конкурс Пространство и време
ПМГ

Мария Петрова и Славея Антонова от 10 а клас, завоюваха второ място в направление мулимедийни презентации с проекта си „Извезана народност“. Ръководител на проекта е Биляна Йорданова, учител по информатика.

Ученици от ПМГ- Кюстендил с призови места в националния конкурс Пространство и време
ПМГ

Ученици от ПМГ- Кюстендил с призови места в националния конкурс Пространство и време
ПМГ
 

В двете тематични направления – история и география – в заключителния етап са включени 88 разработки, които са авторски продукт на 95 ученици от гимназиалната образователна степен (ІХ – ХІ (ХІІ) клас). Представените конкурсни материали са в три формата: писмен, визуален и електронен.

Сред темите, провокирали най-силно интереса на младите хора към историята на българския народ и държава, и на нейното съвременно географско пространство, са: Приносът на траките в съвременната българска култура, Българите и „другите“ в Османската империя, По следите на една фотография, Човекът, с който се гордее моят род; Едно от лицата на географията, Моята географска и културна представа за България, „Научих, че всеки иска да живее на върха на планината, забравяйки, че единственото, което има значение, е как се катерим“ (Габриел Гарсия Маркес), „Въображението е по-важно от знанието“ (Алберт Айнщайн), Отговорността да си европеец, Споделено за географията.

Ученици от ПМГ- Кюстендил с призови места в националния конкурс Пространство и време
ПМГ

ПМГ