Всички ученици от община Кюстендил преминават към онлайн обучение.

14-дневна заболяемост за общината надвишава 750 на 100 000 население, поради което за учениците от I до ХII клас от училищата на териториите на община Кюстендил се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии.

Учениците във Варна и в Белослав учат онлайн

В онлайн обучение ще останат и учениците от общините Дупница и Трекляно, а в за останалите общини обучението продължава съгласно предходните заповеди.

Обучението на учениците продължава на ротационен принцип.
 
Информационна агенция Фокус