Търг  за земеделски земи
Търг за земеделски земи / Дарик радио,архив

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, насрочва кметът на община Кюстендил Петър Паунов, за 16.09.2014 год. от 9,00 часа, в заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
Списък с имотите е публикуван на интернет страницата на община Кюстендил.

1. Имот, находящ се в землището на с. Скриняно, с площ 1.410 дка (един декар четиристотин и десет кв. метра) - начална тръжна цена 2130,00 лева, без ДДС.
2. Имот, находящ се в землището на с. Скриняно, с площ 2.845 дка (два декара осемстотин четиридесет и пет кв. метра)- начална тръжна цена 4280,00 лева, без ДДС.
3. Земеделски имот № 011094, находящ се в местността "Бахчите", землището на с. Граница, Община Кюстендил, с площ 1.160 дка; начин на трайно ползване: начална тръжна цена 1160,00 лева, без ДДС
4. Земеделски имот, находящ се в местността "Изворо", землището на с. Граница, Община Кюстендил, 17751, с площ 0.200 дка; начин на трайно ползване: начална тръжна цена 200,00 лева, без ДДС.
5. Земеделски имот ,находящ се в местността "Джорденица", землището на с. Граница, Община Кюстендил, с площ 3.732 дка; начална тръжна цена 3735,00 лева, без ДДС.
6. Земеделски имот, находящ се в местността "Зад ридо", землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с площ 0,662 дка-начална тръжна цена 400,00 лева, без ДДС.
7. Земеделски имот, находящ се в местността "Биширица", землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 1,578 дка;- начална тръжна цена 1580,00 лева, без ДДС.
8. Земеделски имот, находящ се в местността "Присоето", землището на с. Копиловци, общ. Кюстендил, с площ 1,534 дка; -начална тръжна цена 1380,00 лева, без ДДС.
9. Земеделски имот, находящ се в местността "Присоето", землището на с. Копиловци, общ. Кюстендил, с площ 2,101 дка;- начална тръжна цена 1890,00 лева, без ДДС.
10. Земеделски имот, находящ се в местността "Корията", землището на с. Копиловци, общ. Кюстендил, с площ 0,094 дка; начин на трайно ползване: начална тръжна цена 85,00 левабез ДДС.
11. Земеделски имот № 026004, находящ се в местността "Градинчето", землището на с. Копиловци, общ. Кюстендил, с площ 0,436 дка; начин на трайно ползване: начална тръжна цена 390,00 лева, без ДДС.
12. Земеделски имот, находящ се в местността "Корията", землището на с. Копиловци, общ. Кюстендил, с площ 0,552 дка; начин на трайно ползване:)- начална тръжна цена 500,00 лева, без ДДС.
13. Земеделски имот № 019004, находящ се в местността "Десподовица", землището на с. Лозно, Община Кюстендил, с площ 3.160 дка; начална тръжна цена 2530,00 лева, без ДДС.
14. Земеделски имот находящ се в местността "Десподовица", землището на с. Лозно, Община Кюстендил, с площ 0.197 дка; начин на трайно ползване:)- начална тръжна цена 160,00 лева, без ДДС.
15. Земеделски имот, находящ се в местността "Десподовица", землището на с. Лозно, Община Кюстендил, с площ 0.119 дка: - начална тръжна цена 95,00 лева, без ДДС.
16. Земеделски имот № 000455, находящ се в местността "При къщи", землището на с. Полска Скакавица, общ. Кюстендил, с площ 1.678 дка; - начална тръжна цена 670,00 лева, без ДДС.
17. Земеделски имот, находящ се в местността "Село", землището на с. Полска Скакавица, общ. Кюстендил, с площ 8.800 дка; -начална тръжна цена 3520,00 лева, без ДДС.
18. Земеделски имот, находящ се в местността "Балта", землището на с. Полска Скакавица, общ. Кюстендил, с площ 31.291 дка; -начална тръжна цена 12515,00 лева, без ДДС.
19. Земеделски имот, находящ се в местността "Синяците", землището на с. Полска Скакавица, общ. Кюстендил, с площ 6.584 дка; начална тръжна цена 2635,00 лева, без ДДС.
20. Имот, находящ се в местността "Герена", землището на с.Скриняно, общ. Кюстендил, с площ 86.447 дка.- начална тръжна цена 34580,00 лева, без ДДС.
21. Имот, находящ се в местността "Чадъра", землището на с.Слокощица, общ. Кюстендил, с площ 1.378 дка.- начална тръжна цена 1380,00 лева, без ДДС.
22. Имот № 002011, находящ се в местността "Адата", землището на с.Слокощица, общ. Кюстендил ,с площ 0.801 дка.- начална тръжна цена 800,00 лева, без ДДС.
23. Имот, находящ се в местността "Чадъра", землището на с.Слокощица, общ. Кюстендил, с площ 1.068 дка.-начална тръжна цена 1070,00 лева, без ДДС.
24. Имот, находящ се в местността "Цръквенци", землището на с.Слокощица, общ. Кюстендил, с площ 0.815 дка- начална тръжна цена 815,00 лева, без ДДС.
25. Имот, находящ се в местността "Гранички път", землището на с.Слокощица, общ. Кюстендил, с площ 0.357 дка-начална тръжна цена 360,00 лева, без ДДС.
26. Имот № 002015, находящ се в местността "Смърделян", землището на с.Стенско, общ. Кюстендил, с площ 0.674 дка.- начална тръжна цена 340,00 лева, без ДДС.
27. Имот, находящ се в местността "Брего", землището на с.Търновлаг, общ. Кюстендил , с площ 0.221 дка.- начална тръжна цена 220,00 лева, без ДДС.