/ netinfo
"Теренът на бившите казарми в Кюстендил е в процедура на прехвърляне към община Кюстендил", заяви областният управител  Виктор Янев.

„Инвеститорският интерес го има.В момента върви процедурата по прехвърляне , чакаме искането и финансовата обосновка на Община Кюстендил, за да може да придвижим процедурата до МРРБ, след което Министерски съвет  да гласува за прехвърляне на собствеността на община Кюстендил”, коментира още  Виктор Янев.
 
Общината иска собствеността на бившите казарми от областния управител

Уведомлението за инвестиционното намерение е от Международна компания за Инвестиции и Развитие АД. Идеята е за  изграждане на мултифункционален спортно.- туристически и балнеоложки комплекс, с работното име “Пауталия спорт и СПА ризорт”. Инвестиционното намерение предвижда изграждането на няколко зони.

Зона А - спорт и обществени прояви, с многофункционална зала от 17 000 кв. м., два тенис корта и две игрища за минифутбол, с 500 паркоместа.

Инвеститор е проявил интерес към терена на бившите казарми в Кюстендил

Зона Б - Развлечения, Рекреация и Балнеология,с хотелска част от 25 000 кв. м., СПА и Уелнес зони, Зона за балнеологично лечение и процедури, открит басейн и закрит плувен комплекс.

Зона С - Еднофамилни къщи, с прилежащи дворове на площ от 7 000 кв. м.

Зона Д - търговски площи и шопинг мол комплекс, с търговски комплекс и площи от 2 500 кв. м.

Зелени площи- предвижда се комплекса да е с нисък интензитет на застрояване. Ще се направят множество зелени площи, ще се изградят вътрешни улици и ще се оформи паркова среда.
 .