Бившето военно поделение
Бившето военно поделение / Влади Владимиров, архив
Инвеститор е проявил интерес към терена на бившите казарми в Кюстендил, за изграждане на мултифункционален спортно.- туристически и балнеоложки комплекс, с работното име “Пауталия спорт и СПА ризорт”.

Чрез депутата Кирил Калфин Уведомлението за инвестиционното намерение от Международна компания за Инвестиции и Развитие АД е представено на Областния управител Виктор Янев. От своя страна той информира община Кюстендил.

Кметът Петър Паунов внася извънредна докладна за сесията на Общинския съвет днес, с която да бъде дадено съгласие за безвъзмездно придобиване от община Кюстендил на поземлените имоти държавна собственост предоставени за управление от Министерството на отбраната, представляващи бившия Казармен район на Поделение 52 670 в кв. “Колуша”.
 
Инвестиционното намерение предвижда изграждането на няколко Зони.
 
Зона А- спорт и обществени прояви, с многофункционална зала от 17 000 кв. м., два тенис корта и две игрища за минифутбол, с 500 паркоместа.
Зона Б- Развлечения, Рекреация и Балнеология,с хотелска част от 25 000 кв. м., СПА и Уелнес зони, Зона за балнеологично лечение и процедури, открит басейн и закрит плувен комплекс.

Зона С- Еднофамилни къщи, с прилежащи дворове на площ от 7 000 кв. м.
Зона Д- търговски площи и шопинг мол комплекс, с търговски комплекс и площи от 2 500 кв. м.

Зелени площи- предвижда се комплекса да е с нисък интензитет на застрояване. Ще се направят множество зелени площи, ще се изградят вътрешни улици и ще се оформи Паркова среда.
 
Международна компания за Инвестиции и Развитие АД е регистрирана в Русе, с управител Васил Георгиев.
 
Дарик- Кюстендил