С най- висок бал се влиза в СУ "Св. П. Хилендарски" – Дупница и ПМГ Кюстендил

класна стая ученици училище изпит
класна стая ученици училище изпит / iStock/Getty Images
С най- висок бал след първо класиране за кандидатстване след 7-ми клас в областта е СУ "Св. П. Хилендарски" – Дупница, на второ и трето място са ПМГ Кюстендил и ЕГ "Д-р П. Берон" – Кюстендил.
С най- нисък бал се влиза в ПГСС "Св. Кл. Охридски" – Кюстендил  , ПГT – Дупница и ПТГ "Джон Атанасов" – Кюстендил, сочат данните на РУО Кюстендил.
С най- висок бал в областта е паралелката Чужд език английски и испански в СУ "Св. П. Хилендарски" – Дупница, следвана от Математика и информатика  в ПМГ "Проф. Ем. Иванов" – Кюстендил  и  паралелката Чужд език английски и немски в ЕГ "Д-р П. Берон" – Кюстендил.
Резултатите от първия етап на класирането за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием в VIII клас могат да се проверят на сайта: https://priem.mon.bg. Списъци по входящ номер с класираните за паралелките от област Кюстендил и некласираните седмокласници са обявени и в училищата-гнезда ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница.
До 16 юли 2019 г. учениците класирани на I-ви етап на класиране за прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година трябва да се запишат в училището, в което са приети или там да подадат заявление за участие във втори етап на класиране. Учениците класирани по първо желание трябва да се запишат в училището, в което са приети. Ако не се запишат в посочения срок не запазват мястото си и могат да подават заявление за участие в Трети етап на класиране само за паралелките със свободни места. В заявлението за втори етап на класиране учениците не могат да променят и пренареждат желанията си. Във II-ри етап на класиране тези ученици се класират на мястото си от I-ви етап или по по-предно свое желание. Некласираните на I-ви етап ученици не подават заявление за II-ри етап на класиране, те автоматично участват в това класиране.