Помощи за ромите в Кюстендил
Помощи за ромите в Кюстендил / netinfo

Раздаването на помощи за жителите на кв. "Изток" започва от днес. Те са по програма на "Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица" .

Право на помощ имат всички лица, които са получавали енергийно подпомагане през отоплителния сезон 2006-2007 г.

Помощта се получава срещу лична карта или от друго лице  с нотариално заверено пълномощно.Графикът за получаване на помощта ще бъде определен от кметския наместник Витан Чочов.