община Дупница
община Дупница
Двете ценови оферти на кандидатите за изграждане новото кметство в с. Джерман бяха отворени. Комисия с председател зам.кметът Крум Милев обявиха цените на двамата кандидати. Дупнишката фирма "Меридиан" ЕООД е с оферта 66 480 лв с ДДС, а другият участник - "ЮНИС" ООД - Перник е с оферта от 66 903,06 лв с ДДС.
Вторият етаж на сградата в центъра на селото е общинска собственост и ще бъде изцяло предоставен на кметството. Предвидено е обособяване на приемна, кабинет на кмета, кабинет за секретаря на селото, както и заседателна зала, която да се ползва за събрания или за местни цели. Средствата за ремонта са заложени в списъка с капиталови разходи на Община Дупница за тази година, а ремонтните дейности се очаква да приключат до есента.
Комисията ще излезе в срок с резултата от процедурата.