Жени доминираха в състезанието по резитба в Кюстендил
Жени доминираха в състезанието по резитба в Кюстендил
Открит ден „Добри практики в овощарството" организират Институт по Земеделие - Кюстендил  и Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил на Национална служба за съвети в земеделието .

В програмата са включени лекции на темите:

Борба с болести и неприятели по череша, слива и ябълкаü (доц. д-р А. Борисова-Крумова; гл. ас. д-р В. Петрова) , Торене при овощните видове (гл. ас. д-р А. Здравкова). Методи и техники на присаждане при овощните видовеü (доц. д-р Д. Сотиров).

Предвидена е и демонстративна резитба при овощните видове, както и информация за възможностите за подпомагане по мерките от Програмата заü развитие на селските райони 2014-2020 (експерти от ТОО на НССЗ в гр. Кюстендил)

Мероприятието ще се проведе на 15 март, от 10.00 часа в Институт по земеделие-Кюстендил.