Уникални документи
Уникални документи / netinfo
Уникални документи, някои от които на повече от век бяха открити при разчистването на един от складовете в Начално училище „Св.Св. Кирил и Методий“ в село Раждавица, община Кюстендил. Най-старият от тях е Главна книга от 1897- ма година. Има няколко свидетелства за завършено четвърто отделение от началото на ХХ век.

Уникални документи
netinfo

Особен интерес предизвиква служебното съобщение от 1908-ма година „до господина Христо Тасковь“, че ако „още от утре неговото дете Велика не почне да дохожда редовно на училище, ще бъде глобен с 40 лева“.

Уникални документи
netinfo

“Допирът с историята неминуемо предизвиква въпроси за преходността на човека и вечността на идеите. Въпроси, които иначе, улисани в забързаното си ежедневие, рядко си задаваме”, коментират от екипа на Началното училище в село Раждавица.

Уникални документи
netinfo

Дарик- Кюстендил