От 1 януари се въвежда електронен превозен билет и за складовете за дървесина
От 1 януари се въвежда електронен превозен билет и за складовете за дървесина / Дарик радио,архив

Промените в нормативната уредба и въвеждането на електронния превозен билет, който стана задължителен от 1 юли 2016 година са едно от най- важните неща,случили се през годината, коментира директорът на РДГ Кюстендил инж. Здравчо Тодоров .
„Ние бяхме пилотна дирекция , при нас имаше експеримент по отношение на превозния билет и днес той е факт и работи без проблеми. Разбира се, че когато в началото прилагахме тази практика имаше известни проблеми, но те бяха решавани в движение и сега се работи спокойно от частно практикуващите лесовъди, фирмите, горските и ловните стопанства. От 1 юли 2016 г. системата стана задължителна за всички горски територии, независимо от собствеността - частни, общински и държавни и се прекрати издаването на хартиени превозни билети. Електронният превозен билет дава възможност на всеки гражданин в държавата да провери всяко превозно средство, което транспортира дървесина. Тази проверка може да бъде извършена чрез интернет страницата на ИАГ. Достъп до системата имат и МВР, НАП, Агенция "Митници", "Главна инспекция по труда", Държавна агенция по метрология и технически надзор", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Идеята е така институциите да имат взаимен достъп до информацията, с която разполагат, а целта - по-качествен контрол", каза Здравчо Тодоров.
Информационната система на ИАГ предстои да бъде допълнена с нов модул за водене на електронен дневник от 1 януари 2017 г. и електронен превозен билет за обектите, в които постъпва, преработва се и се експедира дървесина. „Тази новост беше въведена експериментално в 4 фирми на територията на РДГ Кюстендил, проведено е обучение на всички желаещи складове да работят с електронен превозен билет", коментира още инж. Тодоров.
Целта е да се даде възможност за обвързване на системите за издаване на позволителни за сеч, превозни билети от временен склад, електронния дневник и превозните билети от обектите за преработка на дървесина.Всичко това заедно със задължението превозните средства да бъдат оборудвани с GPS устройства и системите за видеонаблюдение в обектите за преработка на дървесина цели да се достигне много по-високо ниво на контрол в горите.