/ iStock
Насрочено е дело, а мотивът е, че част от текстовете са незаконосъобразни
Оспорени са разпоредби от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бобов дол, съобщиха от Административния съд в Кюстендил.

Делото е образувано по протест на прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил срещу разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бобов дол, приета с решение на Общинския съвет в Бобов дол през 2018 година.

Според протестиращия прокурор има незаконосъобразност на оспорените текстове поради противоречие със Закона за местните данъци и такси, като се иска отмяна на оспорените разпоредби.

Оспорените текстове касаят откази за намаляване, респективно освобождаване от такса за битови отпадъци, ако собственикът или съсобственик на имота има задължения към Бобов дол за местни данъци и такси за предходни години и ако в имота се извършват строителни и/или ремонтни дейности.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14 септември.