ОС Дупница гласува нов терен за изграждане на депо за битови отпадъци
ОС Дупница гласува нов терен за изграждане на депо за битови отпадъци / Дарик радио,архив

Днес заседава ОбС Дупница. В дневният ред са включени 10 точки, като най-важната е терена за изграждане на депо за отпадъци

ОбС Дупница се събира, за да вземе изключително важно решение. Местните парламентаристи трябва да гласуват нов терен за изграждане на депо за битови отпадъци. Както е известно определеният нов терен е този в с. Пиперево. На сесията обаче се очаква да присъстват жители на населеното място, за да заявят несъгласието си с намерението на ОбС да приеме терена в с. Пиперево. Според тях мястото е неподходящо, а и както неведнъж заявиха стигат им газопоровод и автокъщите. Те имат внесена протестна декларация.

На заседанието в петък ще бъдат разгледани молбите за помощи на нуждаещи се дупничани, докладни свързани с разрешение за изработване на проекти за Подробен устройствен план. Предстои да бъде дадено разрешение за продажба на общинско жилище на наемател настанен в жилището по административен ред. На това заседание се очаква да бъде приета и програмата на читалищата за 2017 година.Предстои и да бъде удължен отново срок на ликвидация на "Ученически столове Дупница".