ПМГ
ПМГ / Дарик- Кюстендил
ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил въвежда облачната система G suite за образованието. Тя обхваща работата на администрацията и образователния процес за всички учители и ученици.  

Електронната кореспонденция между училището, неговите възпитаници, родителите или настойниците, ще се провежда чрез защитени пощенски кутии и „облачни” приложения. Освен опазване на чувствителните лични данни за потребителите, платформата G Suite за образованието осигурява и инструменти за подобряване на качеството на комуникацията и екипната работа в училище.

Всички учители и ученици на ПМГ ще разполагат с профили за достъп до техните документи, презентации, проекти, тестове, учебни задания, домашни работи и други материали, независимо кога и къде. Облачна платформа G Suite за образованието включва полезни инструменти за общуването, организацията на информацията и учебния процес като електронна поща (Gmail), диск (Drive), формуляри (Forms), групи (Groups), календар (Calendar), сайтове (Sites) и класна стая (Classroom).

Oблачна платформа G Suite за образованието в ПМГ
ПМГ

Google G suite за образованието се внедрява съвместно с Център за творческо обучение - София и е част от проект „Център за високи постижения на ученици по природни науки и екология", финансиран от Фондация „Америка за България" по Програма „Училища на Бъдещето" и проект „Училище в облака”.
Дарик- Кюстендил