Нова структура на Общинска администрация прие ОбС Бобов дол
Нова структура на Общинска администрация прие ОбС Бобов дол / netinfo

Новата структура на ОбА Бобов дол влиза в сила от 1 май. Според нея общата численост на персонала в ОбА ще бъде 56,5 за делегирана от държавата дейност и 14 за местни дейности. Кметът адв.Елза Величкова коментира, че така ще бъдат намалени разходите за издръжка. Адв. Елза Величкова съобщи още, че ще бъде създаден отдел „Европейска политика“ и допълни, че има хора, с които ще се разделят, на този етап не може да се каже с кои и колко, но има служители, които не отговарят на изискванията за заеманата длъжност.

Според структурата кмета има двама зам.кметове, но единият пост остава незает, поне на този етап.

ОбС в Бобов дол прие отчетите на читалищата в общината. Бяха приети и отчетите на ХОСПИС Бобов дол и на ОП „Чистота, озеленяване, благоустройство“.

Местните парламентаристи одобриха 700 лв. помощи на нуждаещи се жители на община Бобов дол, не беше одобрена само една молба.

На заседанието общинските съветници гласуваха и сума от 1500 лв. за награждаване на изявени учители, ученици и талантливи деца, които ще бъдат обявени на 24 май по време на празничната програма.