/ DarikNews.bg
"Нов председател ще избира Общинският съвет (ОбС) в Кюстендил на следващото си заседание, на 30 ноември". Това съобщи на брифинг сегашният председател на съвета Иван Андонов.

За първи път съветниците в Кюстендил ще заседават онлайн

През този месец изтича шестмесечният му мандат, което налага провеждането на избор за нов председател. ОбС работи от няколко години на ротационен принцип, с продължителност на мандата от шест месеца. В дневния ред на заседанието, което ще бъде присъствено, са включени 20 точки.

Сред тях е окончателната план-сметка за разходите на общинското предприятие "Чистота", в размер на 3 191 193 лв. за настоящата година, удължаване на процедурата за избор на 26 съдебни заседатели за Кюстендилския съд, провеждане на извънредно заседание на асоциацията по "ВиК", която да изключи от структурата община Дупница, подпомагане на граждани със здравословни проблеми.
БТА