Младен Ризов поиска разсрочването на задълженията да става за срок от 5 години
Младен Ризов поиска разсрочването на задълженията да става за срок от 5 години / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Общинският съветник Младен Ризов внесе докладна Общинският съвет да даде съгласие кмета на община Кюстендил да разреши на задлъжнели лица, жители на общината отсрочване и разсрочване на задълженията им в срок от 5 години. В момента кметът може да направи това за 1 година.

От думите на Ризов стана ясно, че кметът Паунов е разсрочил задълженията на фирмата му "Мак Доналд" за 1 година, но икономическата ситуация е такава, че за това време, той няма да може да плати дължимата сума.
"Нито съм клекнал на Петър Паунов, нито на някой друг. Не бягам от задълженията си, но не мога да плащам данъците си в момента. Моля, да подкрепите бизнеса в града, защото има и други хора в моето положение. Така ще се повиши и събираемостта на местните данъци и такси", заяви Ризов. Общински съвет- Кюстендил не прие докладната да влезе в дневния ред.

Съветникът от БСП Мая Шишкова каза, че по закон Младен Ризов може да се обърне към кмета Петър Паунов и той да внесе в Общинския съвет за конкретния повод искане за разсрочване на задълженията. Това може да се направи и за всеки друг отделен случай.