Министър Данов иска равнопоставеност на строителните фирми и улеснена процедура за разрешително за строеж
Министър Данов иска равнопоставеност на строителните фирми и улеснена процедура за разрешително за строеж / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Улесняване на процедурата по получаване на разрешително за строеж, работа със строителните фирми и вдигане на крака на производството на строителни материали, са трите основни цели на Министерството на инвестиционното проектиране, които посочи министър проф. Иван Данов, по време на работна среща, която тече в Областната управа.
Дискусията с представители на общините от региона, строители, архитекти и инженери е открита от областният управител Иван Каракашки. Заедно с министъра са и неговите заместници Борислав Ангелов и Джейхан Ибрямов.

Министър Данов иска равнопоставеност на строителните фирми и улеснена процедура за разрешително за строеж
netinfo

"Ще работим за повишаване капацитета в областта на проектирането, с две основни цели- по- високо качество и по- добро заплащане. В България се изискват неща, които в повечето европейски страни ги има като проекти, но не етап разрешение за строителство, което забавя целия. В Западна Европа процедурата за получаване на разрешение за строителство е максимално улеснена. Друг приоритет в работата ни ще са строителните фирми. Целият бранш е оставен на саморазвитие. 6% от фирмите печелят 98% от обществените поръчки и те преразпределят на подизпълнители.
Искаме да ползваме Наредбата за обществените поръчки в строителството, която да осигури равнопоставеност на всички фирми, по примера на Германия", заяви в Кюстендил министър Данов.

Министър Данов иска равнопоставеност на строителните фирми и улеснена процедура за разрешително за строеж
netinfo

Министърът допълни, че се работи и по Наредба за обществените поръчки за проектиране, в която ще има точно разписани качествени и количествени критерии.
От Министерството на инвестиционното проектиране искат разделяне на големите проекти на лотове, което да даде възможност в търговете да участват всички фирми. Всички участници ще присъстват на отварянето на офертите, като проф. Данов очаква да намалеят жалбите към Комисията за защита на конкуренцията. Германия, която бе дадена за пример изисква минимум трима участници във всяка процедура.
Третият приоритет на новото министерство е-" вдигане на крака на производството на строителни материали, които да покриват европейските изисквания за устойчиво развитие на средата".

Министър Данов иска равнопоставеност на строителните фирми и улеснена процедура за разрешително за строеж
netinfo