РСПБЗН Кюстендил
РСПБЗН Кюстендил / ОД МВР- Кюстендил
 
Кметът на община Кюстендил Петър Паунов издаде заповед във връзка с настъпването на етап „Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на общината. Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Забранява се изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи.
Кметовете на кметства и кметски наместници на населени места в общината да извършат почистване на района около естествените и изкуствените водоизточници, да осигурят и поддържат подстъпи и пътища до тях. Да следят за наличие на обозначителни табели, и ако установят повреда или липса на същите -да ги възстановят.
 „Ние трябва да уведомим земеделските производители относно въведените задължения и забрани. Освен това ще следим и за тяхното изпълнение”, каза кметът на село Стенско Огнян Янев

Кметовете на кметства и кметските наместници да организират дейността на гасаческите групи в населените места, за които отговарят, и да се извърши инструктаж на членовете на ДСГ и гасаческите групи за действие при пожар, във всички случаи преди включване на формированията в пожарогасителна дейност. Инструктажът да бъде според спецификата на пожара и да се извършва на място от ръководителя на пожарогасителната дейност - представител на РС "ПБЗН". 
Кметовете на кметства и кметските наместници в общината трябва създадат условия за денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението и общината с цел информиране и своевременни действия при забелязано огнище на пожар. При пожар да се обаждат на телефон 112