Красимир Бамбов бе отличен от Съдийската колегия на ВСС

награждаването
награждаването / Окръжен съд
Красимир Ламбрев Бамбов – съдия в Окръжен съд – Кюстендил бе отличен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с най- високото отличие в съдебната власт „личен почетен знак: първа степен – златен“. 
Решението на ВСС е по предложение на Мирослав Начев – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кюстендил. В него той посочва, че целият трудов стаж на съдия Красимир Бамбов е преминал в съдебната система, като съдебен изпълнител, съдия и заместник-председател на Районен съд – Дупница. След 01.07.1992 г. е съдия в Окръжен съд – Кюстендил. Заемал е длъжността „административен ръководител – председател“ и има принос за функционирането на съда като независима институция, осъществяваща качествено правосъдие. Сочи се безукорното му изпълнение на служебните задължения и изградения авторитет сред магистратите и съдебните служители.
Съдийската колегия на ВСС освободи Красимир Бамбов от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил, считано от 27.04.2019 г.
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет тържествено връчи отличията на общо 11 съдии, поощрени по реда на чл. 303, ал. 2 от Закона за съдебната власт, в периода 20.11.2018 г. до 02.07.2019 г. Те са поощрени за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Най-високото отличие в съдебната власт „личен почетен знак: първа степен – златен“ получиха 8 съдии. С „личен почетен знак: втора степен – сребърен“ са наградени двама магистрати, и двама със „служебна благодарност и грамота“.