костилки
костилки / netinfo
Купуването на костилки от череши, започва да става масова практика в Кюстендилско. Все по-често те използват за отопление. Това се прави от икономическа гледна точка, макар през последната година цената за костилките да се е повишила.

Преди няколко години костилки са се намирали без пари или за около 20 лв. на тон, докато в момента цената им е достигнала около 120-150 лв. за тон.

костилки
netinfo


След като се купят, костилките се сушат около 2-3 седмици. Негативно е отделянето на неприятна миризма при горенето. За отоплението през зимата на едно семейство са необходими поне 1,5 тона.

Костилките обаче не могат да се горят в обикновени печки, защото са много калорични и създават изключително висока температура, като е възможно дори и печката да избухне, тъй като костилките отделят и вид газ, който създава силно налягане.