/ БГНЕС
Извънредни проверки на ТЕЦ „Бобов дол” са извършени от РИОСВ-Перник през почивните дни, във връзка със сигнали на граждани, съобщиха от екоинспекцията.

ТЕЦ „Бобов дол”: Имаме всички разрешителни

При проверката на 26 януари е станало ясно, че е имало авариен пробив в пещ на камера на енергиен котел 1 и въведен в експлоатация енергиен котел 2. При проверката е констатирано, че от изпускащо устройство 1 или т. нар. "голям комин" се емитират тъмносиви димни газове, дължащи се на разпалването на котела с мазут.

Прокуратурата разследва ТЕЦ „Бобов дол“ за горене на опасен отпадък

Съгласно комплексното разрешително на ТЕЦ "Бобов дол" при разпалване емисиите се изпускат през големия комин в рамките на 6 до 8 часа. Заради установени нарушения на дружеството, РИОСВ е наложила принудителна административна мярка още на 24 януари.

Екоминистърът обеща нова система за контрол на отпадъците

По силата на заповедта, подписана от директора на РИОСВ, е спряна производствената дейност на дружеството на енергийни котли 1, 2 и 3 в частта производство на електрическа енергия чрез използване на неразрешен вид гориво - биомаса за работата на енергийните котли, както и за използване на отпадъците предимно като гориво или по друг начин за получаване на енергия.

Екоминистърът: В ТЕЦ „Бобов дол“ са горели отпадъци без разрешително (ВИДЕО)

Пломбирани още на 24 януари са шредерните инсталации, използвани при раздробяване на отпадъци.
Принудителната административна мярка е наложена с цел опазването на околната среда, живота и здравето на хората и предотвратяване и преустановяване извършването на административни нарушения от Закона за опазване на околната среда, както и на други административни нарушения в областта на екологичното законодателство.