Искат сертификат от земеделските стопани, за да купуват препарати за растителна защита
Искат сертификат от земеделските стопани, за да купуват препарати за растителна защита / Дарик- Кюстендил,архив

Земеделските стопани, които искат да си купят продукти за растителна защита от селскостопанските аптеки, трябва да притежават сертификат, според изискванията на Занока за защита на растенията.

На селскостопанските аптеки е забранено да продават препарати като Тирам 80 ВГ, Моспилан 20 СП, Нуреле Д и други от професионална категория на употреба на клиенти, които не притежават този сертификат.

Съгласно този закон всички земеделски стопани, които използват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, трябва да са преминали обучение по програма, одобрена от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Списък на висшите училища и институции в системата на професионалното образование и обучение, които провеждат курсове на тема „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба" може да бъде намерен в сайта на БАБХ. Съгласно ободрения списък за област Кюстендил право да извършва тези обучения има ЦПО към „ПИ ЕМ КОНСУЛТ" ООД, гр. Кюстендил.