/ iStock/Getty Images
Инспекцията по труда в Кюстендил проверява земеделски производители и животновъди.

В момента проверките са насочени предимно в селското стопанство и прибирането на сезонната продукция. Следи се за подписани трудови договори, предимно еднодневни. Към момента не са установени хора, работещи без сключен трудов договор.

Проверяват се и условията за работа. Минимални са пропуските-предимно липса на достатъчно количество питейна вода или навеси, които да са в близост до работниците.

Работата в жегите създава риск от тежки трудови инциденти

В животновъдството също се следят условията на труд, както и наемането на работниците.

„При нас постъпват и жалби, но няма определена сфера. Има забавено изплащане на заплатите от страна на някои работодатели. При извършването на проверки се издават предписания, след което заплатите се изплащат“, каза Мая Спасова. Директорът на „Инспекция по труда“ – Кюстендил допълни, че при някои от проверките в останалите сфери се установяват и работници, наети без трудови договори. Такива случаи има в ресторантьорството.

В сектор „Строителство“ няма установени хора, работещи без договори.
 
Информационна агенция Фокус