ХемусСтрой-София е на първо място за подобряване на зелената среда в Дупница
ХемусСтрой-София е на първо място за подобряване на зелената среда в Дупница / Маргарита Петрова, Дарик- Кюстендил

Ценовите оферти за обществената поръчка с предмет: "Строителни и монтажни дейности по проект "Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда" в централната зона на град Дупница" бяха отворени днес в община Дупница. Стойността на поръчката е 4 698 168,75 лева без ДДС. Документи бяха подали Сдружение "Дупница 2013", "Мегаинвест-Холд" ЕООД-Дупница, "Пи Ес Пи" ЕООД -София и Консорциум "ХемусСтрой"-София. До процедура по отваряне на ценовите оферти бяха допуснати две фирми.

"Мегаинвест-Холд" ЕООД-Дупница отпаднаха, тъй като предложения от тях отговорник по контрола на качеството няма изисквания опит от минимум 3 години, "Пи Ес Пи" ЕООД - София, предоставя от банката документ за наличен собствен ресурс, който не отговаря на изискванията на поръчката.

Сдружение "Дупница 2013" е предложила 3 695 341,57 лева без ДДС, а "ХемусСтрой" 3 825 078, 35 лв. без ДДС. Съгласно методиката на изчисляване на победителя по всички изисквания, със 70 точки на първо място е класирана "ХемусСтрой", докато Сдружение "Дупница 2013" събра 51 точки.