Готов е проектът за пълна реконструкция на ХГ Вл. Д. Майстора. Целта е да стане национален приоритет
Готов е проектът за пълна реконструкция на ХГ Вл. Д. Майстора. Целта е да стане национален приоритет / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Одобреният инвестиционен проект за пълна реконструкцията и обновяване на ХГ "Владимир Димитров- Майстора " в Кюстендил бе представен на пресконференция от главният архитект на общината Стояна Чавдарова. Той е дело архитектите, които са проектирали зала "Арена Армеец". Количествено стойностните сметки са за 9, 5 млн. лв.
"Това ще е приоритет №1 в културата за следващата година и трябва да влезе в националната програма. Включен е в следващия програмен период на програма Регионално развитие, но не е уточнено още съфинансирането, когато става дума за културна инфраструктура. Другият национален приоритет трябва да е довършването на язовир Кюстендил", каза кметът Петър Паунов.

"Предвижда се нова фасада на галерията, защото на западната част пада мраморната облицовка. В пространството, което в момента е озеленената територия, ще се реставрира част от крепостната стена, има археологически проект одобрен от Министерство на културата, ще бъде експонирана цялата археология и по- плавно ще се прелее към парковата среда, и ще е по- достъпно от всички жители и гости.


Това ще е и мултифункционална площ за концерти, представления, изложби и др. мероприятия", коментира архитект Чавдарова.


Запазва се съществуващата философия на сградата, по желание на екипа на галерията, подменя се подовата настилка. Ще бъде довършена и т. нар. нова част на галерията.


Имаме пълна проектна готовност, за кандидатстване по европейската програма, заключи инж. Йордан Тасев, ръководител на проектния екип.