/ Община Дупница
Петима кандидати проявиха интерес към обществената поръчка на Община Дупница за подмяна водопровода в село Бистрица. В открито заседание днес, комисия с председател зам.- кметът по икономическите въпроси Олга Китанова отвори документите на кандидатите. На заседанието присъства и кметът на селото Кирил Огненски, както и представители на участниците. 
 
Подмяна на водопровод в село Бистрица- оферти
Община Дупница


Прогнозната стойност за подмяна на водопровода на село Бистрица е 1 842 500 лева без ДДС, а прогнозният обхват за цялостна подмяна е 4,66 км. Амортизираната водопреносна мрежа в селото е с най-големи загуби в цялата община, като за 2017 година те са в размер на 78,2% при 2,02 средно аварии на километър годишно. 

Община Дупница търси изпълнители за нова водопроводна мрежа в Бистрица и Самораново

Три софийски, една благоевградска и една дупнишка фирми се надпреварват за поръчката. ДЗЗД "Ре Бистрица 2019", "Аква Инженеринг Бистрица" ДЗЗД и Обединение "Бистрица 2019" са от София, "Монолит-Бистрица" ДЗЗД е от Благоевград и "Дупнишка вода" ДЗЗД е от Дупница.
 
Търси се изпълнител за нов водопровод на село Яхиново

Утре ще бъде първото открито заседание по отваряне офертите на кандидатите за подмяна водопровода в село Самораново.
Дарик- Кюстендил