/ община Дупница
Кметът на Дупница ще трябва да плати 3 хиляди лева глоба заради незаконна автоморга в един от ромските квартали в Дупница. Решението е на Административния съд в Кюстендил, след обжалван от кмета Методи Чимев акт на РИОСВ - Перник, с който му е наложена санкция в размер на 5 хиляди лева.

Решението на съда не подлежи на обжалване.

В жалбата си кметът е посочил, че многократно е организирал почистването на общинския имот от находящите се там отпадъци, но въпреки извършените действия от общинската администрация, същият е отново замърсяван от живущото в близост ромско население, което е оказвало съпротива на длъжностните лица при осъществяване на задълженията им.

Глобата е наложена на Чимев през юни 2019 година, след сигнал и проверка на РИОСВ, при която са били установени автомобили, излезли от употреба и в процес на разкомплектоване, части от автомобили, разливи от нефтопродукти. При повторна проверка на мястото отново били открити отпадъци. Изводът на проверяващите бил, че кмета на община Дупница не е организирал почистването на общинския имот от наличните отпадъци.

Според съда, назначаването на комисия и проверка, както и сезирането на отдела по строителство при общината и дружеството, имащо ангажимент да извозва и събира отпадъците по договор с кметството, не освобождават кмета от отговорност, защото тези действия не са довели до изпълнение на законовото му задължение.
БТА