/ iStock/Getty Images
Достъп до интернет в домовете си имат 78,6 % от домакинствата в област Кюстендил, при средно 78.9 на сто за страната, съобщиха от Териториалната статистика.

Спрямо предходната година, в областта се регистрира увеличение от 16,1 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет. За периода 2011-2020 г. използването на информационни и комуникационни технологии става все по-масово - относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти.

През настоящата година в област Кюстендил 74,9 процента от хората на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично, като жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете.

Големи са различията при регулярно използващите интернет по образование - 92,9 на сто от хората с висше образование и 70,5 процента от тези със средно образование използват редовно глобалната мрежа.

Потребителите на интернет сред хората с основно или по-ниско образование са 49,9 процента. През годината 25,4 процента от жителите на областта са ползвали глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт.
БТА