Докладът на комисията Ризов е първа точка в дневния ред на ОС-Кюстендил
Докладът на комисията Ризов е първа точка в дневния ред на ОС-Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик Кюстендил

Докладът на комисията за установяване финансовото състояние на община Кюстендил и проект за решение внесен от председателят й Младен Ризов е първа точка в дневния ред на сесията на Общинския съвет. Предлага се да бъдат сезирани компетентните органи като АДФИ и Сметната палата за установените факти, които да установят има ли нарушения или не, коментира зам.-председателят на ОС Мая Шишкова, която ще води днешното заседание.

Съветниците ще избират представител на общината за Общото събрание на ВиК, като има предложение за удължаване на срока на ликвидация с година. Районното полицейско управление в Кюстендил иска помощта, която получава, под формата на 300 литра гориво месечно, да се трансформира в финансова помощ от по 600 лв. месечно.

Съветниците ще гласуват и предложение за подпомагане на манастира "Св. Лука" с дървен материал и финансови средства за издаването на нотариален акт за собственост на манастира.

Във връзка със създаването на новото ОП "Управление на общинските имоти", кметът Паунов внася докладна за закриването на местна дейност "Други дейности по транспорта". "Това са три щатни бройки на диспечери", уточни Мая Шишкова. Общинското търговско дружество "Хигия" има нужда от купуване на нов автомобил.

Общинският съвет ще гласува и клаузите в договора с фирмата, която ще спечели публичния търг за разполагане на 22 преместваеми обекта за продажба на цигари, пакетирани храни и печатни издания. Кметът Петър Паунов внася за разглеждане и промени в наредбите за местни данъци и такси. Сесията започва в 14.00 ч.