ЦИК отхвърли жалбите на БСП и БДЦ за съставите и ръководствата на СИК в община Кюстендил
ЦИК отхвърли жалбите на БСП и БДЦ за съставите и ръководствата на СИК в община Кюстендил / www.vsekiden.com

Централната избирателна комисия остави без уважение жалбите на БСП и БДЦ относно решенията на ОИК- Кюстендил за определяне състава и ръководните състави на СИК в община Кюстендил.
В жалбите се твърди, че ОИК - Кюстендил не е приложила правилно Изборния кодекс като е предоставила мнозинство, както и в състава, така и в ръководствата в СИК на местна коалиция "Кюстендил".
Централната избирателна комисия намира оспорваните решения за правилни, законосъобразни и обосновани, а жалбата срещу тях - за неоснователна, по следните съображения:
"При назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил, ОИК - Кюстендил е спазила изцяло изискванията на Изборния кодекс, отнасящи се до условията за назначаване на съставите на СИК, включително изискванията на чл. 92 от ИК и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, в което се съдържат методически указания за определяне съставите на секционните избирателни комисии на териториите на общините в предстоящите избори за общински съветници и за кметове.
Неоснователни са наведените в жалбата оплаквания на жалбоподателите относно нарушение на чл. 92, ал. 3 от Изборния кодекс т. 15 от Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК при назначаването на СИК на територията на община Кюстендил. Не намират обосновка в закона твърденията им, че при определяне на ръководствата и съставите на СИК, ОИК трябвало да има предвид регистрираните местни коалиции, съдържащи в състава си парламентарно представени партии и да съобрази решенията си с този факт. Самите жалбоподатели не оспорват, че текстовете в ИК, отнасящи се до назначаването на СИК касаят именно парламентарно представени партии и коалиции и такива, които имат представители в Европейския парламент. В тази връзка са разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ИК относно провеждане на консултациите при кмета на общината и чл. 92 от ИК относно съставите на СИК. При назначаването на СИК на територията на община Кюстендил, ОИК - Кюстендил е спазила всички изисквания на Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК относно разпределението в ръководствата и съставите на СИК и е съобразила решенията си с тях."
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.