България и Македония - Заедно в бъдещето
България и Македония - Заедно в бъдещето / netinfo

    Представители на администрации от Крива паланка, Делчево, Кочани, Пробе щип и Кратово ще вземат участие в реализиране на проект "Заедно в бъдещето". От българска страна участие вземат представители на община Кюстендил.

    Днес от 15:00 часа в сградата на областна администрация в Кюстендил ще се срещнат общинските служители от България и Македония. Целта на семинара е обмяна на опит, сътрудничество и културен обмен. 

    Проектът се осъществява по програма ФАР "Добросъседство".