3,20 лв. на кв.м за мястото на дискотека Планета
3,20 лв. на кв.м за мястото на дискотека Планета / Влади Владимиров, Дарик Кюстендил ,архив

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения обяви община Кюстендил, със заповед на кмета Петър Паунов. На него ще се наддава за помещението, в мазето на читалище Братство, където се намира дискотека "Планета". То е от 310,00 кв.м търговска площ и 163,00 кв.м складова (помощна) площ за дискотека. Началната тръжна цена е 3,20 лева на кв.м/без ДДС за площ на месец. Търгът ще се проведе на 27 септември, от 10.00 ч.

Терен на ул. „Райна Цанева", в градинката при „Чифте баня" е предвиден за разполагане на преместваемо съоръжение за бистро, с начална тръжна цена 3,95 лева кв.м/без ДДС за площ на месец. На търг отново е и помещение за офис в мазето на Обреден дом.
Всички общински терени и помещения може да видите на сайта на община Кюстендил. Цената за складова и помощна площ за помещенията е 35% от цената за търговска площ и върху същите се начислява 20% ДДС.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 4 октомври 2012 г.