Намаляват безработните регистрирани в  "Бюро по труда" - Кюстендил
Намаляват безработните регистрирани в "Бюро по труда" - Кюстендил / Дарик радио,архив
Броят на регистрираните безработни в  дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил  е 2415 лица, равнище на безработица /9.1 %/ в края на месец декември 2019 година.
 
Община Кюстендил - 2309 лица и равнище на безработица – 8.9%
Община Невестино  -    81 лица и равнище на безработица  - 13.1%
Община Трекляно    -   25 лица и равнище на безработица - 13.9%
 
Структурата  на регистрираните  безработни лица по професионален признак е следната:
 
работническа професия 555 лица /23%/ от общо регистрираните;
специалисти  554 лица /22.9%/;
без специалност и професия 1306 лица /54.1%/ от общо регистрираните;
 
 
  Структурата  на регистрираните  безработни лица по образование е следната:
 
с висше образование 214 лица /8.9%/;
със средно образование са регистрирани 166 лица /6.9%/;
със средно специално и професионално образование 876 лица /36.3%/;
с основно образование са регистрирани  361 лица /14.9%/;
с начално образование са регистрирани 798 лица /33%/;
 
         Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на м.декември: 1358 са жени /56.2%/, 186  са лицата с намалена трудоспособност /7.7 %/, 381 са младежите до 29 години /15.8%/, 864 са лицата над 50-годишна възраст /35.8%/ и 873 са регистрираните продължително безработни лица /36.1%/  от общо регистрираните.
Входящия поток през месец декември обхваща 224 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца  238 лица.