Росица Плачкова
Росица Плачкова / netinfo
Пет многофамилни жилищни сгради  или 165 апартамента и един зъболекарски кабинет са санирани в Кюстендил по проекта „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, финансиран от ОП Региони в растеж 2014- 2020. Общата му стойност е 2 500 000 лева, от които 2 125 000 лв. ЕФРР и 375 000 лв. национално финансиране.
 
Приключва проекта за саниране на 5 блока в Кюстендил за над 2, 3 млн. лв.

Обща стойност по подписани договори с изпълнители е: 2 367 543,26 лв. С изпълнението на дейностите по проекта се подобри енергийната ефективност на следните многофамилни сгради:

1. блок находящ се на ул. "Гладстон" № 21, бл.43;
2. блок находящ се на ул. "Климент Охридски" № 5;
3. блок находящ се на ул. "Александър Димитров" № 41, бл.48;
4. блок находящ се на ул. "Цар Освободител" № 328, бл.121;
5. блок ноходящ се на ул. "Цар Освободител" № 326, бл.120.  

„Дали ще има средства за саниране на нови сгради ще се разбере не по- рано от  септември тази година, ако има спестени средства  те ще бъдат преразпределени  за енергийна ефективност на нови сгради.

Община Кюстендил превръща бившето училище в Слокощица в Център за екологично образование

Община Кюстендил е една от първите, която си изпълни проектите по ОП Региони в растеж 2014- 2020”, заяви зам.-кметът Росица Плачкова.