Санирани блокове
Санирани блокове / DMI Development Ltd
Пет многофамилни жилищни сгради в Кюстендил бяха санирани по проекта „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, финансиран от ОП Региони в растеж 2014- 2020.  Общата му стойност е 2 500 000 лева, от които 2 125 000 лв. ЕФРР и 375 000 лв. национално финансиране.

Община Кюстендил превръща бившето училище в Слокощица в Център за екологично образование

Обща стойност по подписани договори с изпълнители е: 2 367 543,26 лв.

Санирани блокове
DMI Development Ltd
 

С изпълнението на дейностите по проекта се подобри енергийната ефективност на следните многофамилни сгради:

1. блок находящ се на ул. "Гладстон" № 21, бл.43;
2. блок находящ се на ул. "Климент Охридски" № 5;
3. блок находящ се на ул. "Александър Димитров" № 41, бл.48;
4. блок находящ се на ул. "Цар Освободител" № 328, бл.121;
5. блок ноходящ се на ул. "Цар Освободител" № 326, бл.120.  

Санирани блокове
DMI Development Ltd

Проектът допринесе за повишаване на енергийната ефективност и удължаване на жизнения цикъл на 5 многофамилни жилищни сгради в град Кюстендил. Изпълнението му приключва до 27 март.
Дарик- Кюстендил