/ netinfo
162 преписки са постъпили при омбудсмана на община Кюстендил Васил Иванов от началото на годината до сега. ”Тенденцията е за намаляване на преписките, в сравнение с второто полугодие на миналата година, но тогава преписките бяха повече, заради изнесените приемни, които направих по селата. Но въпреки това има тенденция за увеличение  в  сравнение с началото на 2017 г-, когато преписките са били 150”, коментира Иванов.

67 са по благоустрояване на териториите, 14 свързани с административното обслужване, 10 по устройство на територията, 17 за местни данъци и такси, 12 по екология, 4 за жилищно настаняване, 4 за соц. подпомагане.

Омбудсманът с 4 сигнала до Инспекцията по труда за работещи на Кюстендилска пролет

„Наблюдавам една друга тенденция - просрочване на преписките от страна на общинска администрация. По закон в 20-дневен срок, трябва да дадат отговор, вече 9 преписки са просрочени, а по 2 нямам отговор. Това е проблем, който трябва да решим”, каза още Иванов.

Като любопитна жалба Васил Иванов определи молбата на Ивайло Иванов от Кюстендил, който от 10 години се опитва да получи българско гражданство. Той е на 32 г. ,от смесен брак между българин и рускиня, без ЕГН и възможност за работа в България, със статут на временно пребиваващ в България.

„Въпреки че, случаят не е от моята компетенция , аз прецених, че всичките му документи са изрядни, писах до Министерство на правосъдието и за мое удивление за по- малко от 10 дни случаят беше решен.

По отношение на многото жалби от земеделски стопани получих писмо то Мая Манолова, в което пише, че се е обърнала по компетентност към министъра на земеделието и храните за изработване на нова законова рамка за опазване на земеделската продукция”, заяви Иванов.