"Светът на българина през ХХ век" събра в 540 страници музеят на Димитровград
"Светът на българина през ХХ век" събра в 540 страници музеят на Димитровград / Исторически музей-Димитровград
В Димитровград национален форум "Светът на българина през ХХ век"
93994
В Димитровград национален форум "Светът на българина през ХХ век"
  • В Димитровград национален форум "Светът на българина през ХХ век"
Домакин на национална научна конференция на тема:„Светът на българина през ХХ век.” е днес и утре Димитровград. Организатор е Историческият музей и това е втори национален форум по тази тема. Първият бе през 2011 г., като  научен ръководител и този път е проф. д-р Искра Баева.

Откриването на националната конференция е от 11 ч. днес в зала „Гроссето“. В 6 заседания там в продължение на два дни 59 специалисти от цялата страна- историци, архитекти, етнографи, изкуствоведи и др. ще представят резюмета на научни доклади по темата. По-късно докладите ще бъдат издадени в сборник, какъвто има и от първата научна конференция „Светът на българина през ХХ век“.

ПРОГРАМА
 
10.00–11.00 ч. – Регистрация на участниците в конференцията
 
11.00–11.30ч.  – Откриване на конференцията и приветствия към участниците
 
11.30–11.45 ч. – проф. д-р Искра Баева – СУ „Св. Климент Охридски”
Разширяващият се свят на българина през ХХ в. – предимства и проблеми
 
Първо заседание
 
Председател: проф. д-р Евгения Калинова
 
11.45–12.00 ч. доц. д-р Лора Дончева Григорова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Вътрешнопартийните противоречия в БКП в началото на 60-те години на ХХ в. и опитът за преврат на Иван Тодоров-Горуня
 
12.00–12.15 ч. доц. д-р Васил Параскевов – ШУ „Епископ Константин Преславски“
България в докладите на британския посланик Едуин Боланд (1973–1976)
 
12.15–12-30 ч. проф. д-р Евгения Калинова – СУ „Св Климент Охридски“
Изселническата вълна от лятото на 1989 г. – вътрешни и външни измерения
 
12.30–12.45 ч. докт. Пламен Петров – СУ „Св. Климент Охридски“
Проектът „1300 години България“ – от идеята до реализацията. Предисторията
 
12.45–13.00 ч. доц. д-р Анка Игнатова – ВТУ „Св св. Кирил и Методий”
Централният военен архив на България в края на ХХ в.
 
13.00–13.15 ч. докт. Симеон Кулиш – ШУ „Епископ Константин Преславски”
Град Сталин и българо-съветските културни отношения през втората половина на 50-те години на XX в.
13.15 – 14. 00 – ОБЕДНА ПОЧИВКА

Второ заседание
 
Председател: доц. д-р Лора Дончева
 
14. 00–14.15 ч. доц. д-р Виолета Стойчева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий
В капана на училищната матрица – щрихи върху комунистическото (пре)възпитание на младите хора (в края на 40-те – началото на 50-те години на ХХ в.)
14.15–14.30 ч. д-р Теменуга Георгиева – РИМ – В. Търново.
Основни предпоставки, направления и възможности за проучване и популяризиране на българската народна култура през първата половина на ХХ в.
 
14.30–14.45 ч. Венелин Георгиев Михайлов – ИИИ на БАН
Историографски анализ на изследванията за българската култура в последното десетилетие на ХХ в
 
14.45–15.00 ч. докт. Димо Иванов – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Монументалната пропаганда и визуалният език на българското сграфито от периода 1945–1989 г.
 
15.00–15.15 ч. Антоанета Станчева – ХГ „Петко Чурчулиев” – Димитровград
Социализация на частните колекции от кавалетно изкуство след 1989 г.
 
15.15–15.30 ч. докт. Рамона Димова – СУ „Св. Климент Охридски”
Сведения за архитект Елка Ненова от фонда на Екатерина Савова-Ненова в Централния държавен архив
 
15.30–15.45 ч. Живка Шишкова – Дом-музей „Пеньо Пенев” – Димитровград
Тоталитарната архитектура в международен контекст – Димитровград в проекта АТРИУМ (Архитектура на тоталитарните режими от ХХ в. при управлението на градската среда)
 
16.00–16.30 ч. КАФЕ ПАУЗА
 
Трето заседание
Председател: доц. д-р Ангел Янков
 
16.30–16.45 ч. доц. д-р Ангел Янков – РЕМ – Пловдив
Фотографиите на Крум Савов – своеобразен летопис на времето
 
16.45–17.00 ч. д-р Биляна Попова, Лора Христозова – РЕМ – Пловдив
Новите ценности в брака в началото на ХХ в.
 
17.00–17.15 ч. Надежда Георгиева – Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот
Фамилията Вазови – от традиционализма към новите тенденции на XX век
 
17.15–17.30 ч. Грозделина Георгиева – РЕМ – Пловдив
Митарствата на едно арменско семейство в началото на ХХ век
 
17.30–17.45 ч. гл. ас. Бета Хараланова – РИМ- Шумен
Чудати хора и случки от Шумен 30 те-60 те години на ХХ в.
 
17.45–18.00 ч. д-р Илия Вълев – РИМ – Велико Търново.
От „Изпращане на набора” към „Младежки вечери” – един стар равногорски обичай с нова визия
 
18.00–18.15 ч. Георги Куманов – ИМ – Велинград
Неизживяните хипита – автоетнографски поглед към едно десетилетие
 
18.15–18.30 ч. Екатерина Николова-Цанева – ИМ – Тутракан
Двупосочни диалози или от трудова към семейна миграция (по примера на българо-съветски смесени бракове от втората половина на ХХ в. в Тутракан)
 
18.30 ч. – Дискусия
 
 
23.06. 2017 г.
Зала „Гросето”
 
Четвърто заседание
Председател: д-р Илия Вълев
 
9.00–9.15 ч. Цветелин Цветанов – ИМ – Исперих
Непреходната българка – запазване на традиции, бит и култура
 
9.15–9.30 ч. Стела Славчева – РИМ – Шумен
Женската мода от страниците на Шуменския периодичен печат (нач. на ХХ – средата на 40-те години  на ХХ в.)
 
9.30–9.45 ч. Росица Топалова –РИМ- Бургас
Бургазлийката през 30-те и 40-те години на ХХ в.
 
9.45–10.00 ч. Росица Бикова, Магдалена Иванова – ИМ – Асеновград
Женско ученолюбиво – благотворително дружество „Благодетел”
 
10.00–10.15 ч. Ваня Петкова – РИМ – Стара Загора
Българката през периода на войните
 
10.15–10.30 ч. Мария Кръстанова – РЕМ – Пловдив
Списание „Жената днес“ – различен поглед към ролите на жената в обществото през периода на социализма
 
10.30–10.45 ч. д-р Жанина Стоянова, Галя ЧохаджиеваИМ – Горна Оряховица
„Вечната принцеса(Етноложки поглед върху абитуриентските балове през 70-те години на ХХ в. в един малък и един голям град – по материали от Горна Оряховица и Варна)
 
10.45–11.00 ч. Веселина Белева – ИМ – Исперих
Женски гласове от Лудогорието: поезията на Петя Йорданова на страниците на вестник „Исперихска трибуна” през 80-те години на ХХ в.
 
11.00 – 11.15 – КАФЕ ПАУЗА
 
Пето заседание
Председател: д-р Виолета Костова
 
11.15–11.30 ч. Христина Женкова – РИМ – Ямбол
По алеите на Ямболския парк към Европа
 
11.30–11. 45 ч. Мария Иванова – РИМ – Ямбол
Ямболската минерална вода – явление в новата градска история
 
11.45–12.00 ч. Анастасия Георгиева – ИМ – Бяла черква
Бяла черква в началото на ХХ в.
 
12.00–12.15 ч. Катя Митова–ГаневаРИМ – Велико Търново.
Животът във Велико Търново отразен в пътеводителя от 1907 г. (по повод 110 години от издаването му)
12.15–12.30 ч. Боряна БоянкинскаРИМ – В. Търново.
Приносът на Никола Георгиев за икономическото, политическото и културното развитие на Велико Търново
 
12.15–12.30 ч. Райна Антонова–Тончева – РИМ – Стара Загора
Руската емиграция в Старозагорско след Първата световна война
 
12.30–12.45 ч. Нели Цонева – ИМ – Павликени
Икономическо развитие на Павликени в първите  десетилетия след Втората световна война
 
12.45–13.00 ч. д-р Виолета Костова – РИМ – Хасково
Урбанизация, градоустройство и благоустрояване на град Хасково (1959–1989)
 
13.00–13. 30 ч. – ОБЕДНА ПОЧИВКА

Шесто заседание
Председател: доц. д-р Теменуга Георгиева
 
13.30–13.45 ч. Магдалена Жечева – РИМ – Търговище
Старите фотографи на Търговище
 
13.45–14.00 ч. Теодора Василева – ИМ – Исперих
Поглед към паметта за героите на „своето време“ от ХХ в. и мястото им в облика на град Исперих
 
14.00–14.15 ч. Ирина Атанасова – ИМ – Харманли
Народният университет – едно явление в развитието на обществената образованост
 
14.15–14.30 ч. Златка Антова – РИМ – Варна
IV езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ и френското образование във Варна
 
14.30–14.45 ч. Пламена Кирова – РИМ – Бургас
Детският свят като игра
 
14.45–15.00 ч. Ирина Ботева – ИМ – Панагюрище
Исторически музей-Панагюрище – вдъхновение и професионализъм в едно
 
15.00–15.15 ч. Дойчо Иванов – Музей „Димчо Дебелянов” – Копривщица
Копривщица и Димитровград – съпоставителни бележки
 
15.15–15-30 ч. Недялка Кръстева Аврамова – ИМ – Димитровград
Археологически находки и проучвания на територията на Димитровград през ХХ в.
 
15.30–15.45 ч. Недялка Тодорова – ИМ – Димитровград
Пазари и панаири в района на Димитровград през ХХ в.
 
15.45–16.00 ч. Николина Умурска – ИМ – Димитровград
Димитровград – година първа
 
д-р Красимира Узунова, Галина Христова – РИМ – Хасково
Търговската реклама в хасковските вестници – края на ХІХ, началото на ХХ век
 
Тодорка Вълканова Тодорова, Красимира Костова - ОИМ-Средец
Град и гарнизон с една душа
 
д-р Наталия Симеонова, РИМ – Силистра
Жп линията „Самуил–Силистра“ – необмислен държавен проект и тегоба за населението (1946–1952)
 
Дарина Илиева – ИМ – Исперих
Сплав от воля и ентусиазъм (за строежа на железопътната линия Самуил – Силистра)
 
д-р Ралица Гелева – Цветкова – НХА
Димитровград и бригадирското движение в справочните издания на България
 
арх. Стела Ташева, арх. Мария Давчева – БАН - ИИИЗК
Регионален брутализъм
 
гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова - БАН – ИИИЗК
Общ преглед на индустриалната архитектура в България от ХХ век.
Постиндустриални зони, терени, сгради и инженерни съоръжения, възможна употреба
 
 
16.00 ч. Дискусия. Закриване на конференцията