Светът на българина през ХХ век събра в 540 страници музеят на Димитровград
Светът на българина през ХХ век събра в 540 страници музеят на Димитровград / Исторически музей-Димитровград

 

Излезе от печат сборникът с научни доклади и съобщения от проведената в Димитровград на 9 и 10 юни миналата година национална научна конференция „Светът на българина през ХХ век" с научен ръководител проф. д-р Искра Баева, информират от димитровградския музей.

Изданието е 540 страници и съдържа статиите на 55 автори от БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски", Шуменски университет „Константин Преславски" и музейни специалисти от почти цялата страна-София, Пловдив, Смолян, Ямбол, Видин, Стара Загора, Габрово, Хасково, Димитровград и др. Включените теми обхващат почти целия спектър на обществения и личния живот на българина през изминало столетие - семейство, морал, икономика, образование, култура, политика, празници и т. н. Сборникът бе финансиран от Министерството на културата по повод 60-годишнината от началото на музейното дело в Димитровград, чествано през 2011г. Екземпляри вече получиха народна библиотека, библиотеките на БАН, СУ „Св. Климент Охридски", ГБ „Пеньо Пенев"-Димитровград и др., съобщават от музея на Димитровград.